وضعيت زندگي در برزخ براي مردگان چگونه است؟| ویکی پدیا فارسی

وضعيت زندگي در برزخ براي مردگان چگونه است؟

آيا مردگان در آن دنيا استراحت مي كنند . آيا غذا مي خوردند. آيا عبادت مي كنند . آيا آن دنيا روز و شب دارد . من هميشه فكر مي كردم شب اول قبر همان شبي است كه مرده را دفن مي كنند اما با مطالعه در سايت شما متوجه شدم از زماني كه كه به خاك ميرود شب اول قبر او شروع مي شود من نماز شب اول قبر را بعد از نماز مغرب و عشاء به جا آوردم آيا دير اقامه شد؟ چرا خواندن زيارت عاشورا در هنگام دفن براي مرده مفيد است ؟ آيا بايد بعد از دفن پدرم در كنار قبرش مي ماندم و دوباره تلقين را برايش مي خواندم .